ماساژ سوئدی چیست؟

ماساژ سوئدی یکی از محبوبترین انواع ماساژ به شمار می رود. این ماساژ به ویژه برای افرادی که برای نخستین بار به ماساژ روی می آورند توصیه شده است. تاریخچه ی ماساژ سوئدی به نزدیک ۲۰۰ سال گذشته بر می گردد. ماساژ سوئدی با استفاده از روغن و و بر بدن عریان انجام شده و با حرکات متنوع شامل فشردن و سراندن عضلات بدن را از خستگی و گرفتگی های عضلانی می رهاند. ماساژ سوئی معمولا بر روی یک تخت انجام می شود و ماسور با انجام حرکات لازم بر روی ماساژ گیرنده خدمات خود را اربه می دهد.بنیان ماساژ های کلاسیک غربی ماساژ سوئدی است که همچنان به صورت سنتی در گرمابه های قطبی مناطق سردسیر اروپا و به صورت حرفه ای در اکثر مناطق جهان آموزش داده شده و اجرا می شود.

 

تاریخچه ماساژ سوئدی

سابقه ماساژ سوئدی به بیش از دویست سال گذشته می رسد.