ماساژ |قیمت ماساژ | ماساژ در منزل | نرخ ماساژ در منزل| قیمت ماساژ‌تهران

قیمت خدمات ماساژ ورزمان

بسته ۳ ماهه
۶۹۰ / ۱
میلیون تومان
۱ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان
۱۰ جلسه ماساژ
برابر ۱۵ ساعت
هر جلسه ماساژ ۱۶۹ هزار تومان

تخفیف ۲۰۰ هزار تومان

اولویت در رزرو

هدیه: جعبه لوازم ماساژ

قابل انتقال به دوره بعد

قابل استفاده برای سایر اعضا به صورت
سازمانی، خانوادگی و گروهی

سفارش
بسته ۱ ساله
۴۳۰ / ۱۰
میلیون تومان
۱۳ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان
۷۰ جلسه ماساژ
برابر ۱۰۵ ساعت
هر جلسه ماساژ ۱۴۹ هزار تومان

تخفیف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

اولویت در رزرو

هدیه: جعبه لوازم لوکس ماساژ

قابل انتقال به دوره بعد

قابل استفاده برای سایر اعضا به صورت
سازمانی، خانوادگی و گروهی

سفارش

 

بسته های کارت تخفیف هدیه ماساژ