هدف: ارزیابی اثرات ماساژ درمانی در محل کار بر نتایج و عواقب فیزیولوژیکی و روانی.
روش ها: ما یک سری آزمایش‌های میدانی انجام دادیم که در آن ۲۸ نفر شرکت کننده به صورت تصادفی به دو گره ۱۴ نفره آزمایشی و کنترلی تقسیم شدند. گروه تجربی (آزمایشی) به مدت ۴ هفته و هر هفته یک بار از ماساژ درمانی استفاده کردند در حالی که گروه کنترلی این امکان را نداشتند.
یافته ها: فشار خون و فشار ناشی از کار در گروه آزمایشی به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرد در حالی که در گروه کنترلی اینگونه نبود.
نتیجه گیری: این مطالعه حمایت اولیه از اثرات ماساژ درمانی در محل کار را به عنوان بخشی از یک استراتژی بهداشتی جامع در محل کار ارائه می کند.

ماساژ درمانی در محل کار

ماساژ درمانی در محل کار

در سال های اخیر مطالعه بر روی فشارها به صورت گسترده ای گسترش یافته است و افراد در بسیاری از حرفه های مرتبط با سلامت و زمینه های علوم اجتماعی نشان داده اند که به این موضوعات و تاثیر آنها در افزایش جمعیت علاقه زیادی دارند. رهبران در کسب و کارها و صنایع، نیاز به کاهش فشارها و استرس های سازمانی را به رسمیت شناخته اند.

با وجود تلاش های سازمانی برای دستیابی به این هدف، کارکنان هنوز در معرض استرس و فشارهای کاری می باشند بنابراین بعضی از سازمان ها خدماتی را برای کمک به کارکنان خود برای مقابله با استرس ها و فشارهای کاری ارائه می کنند. مطالعات نشان داده است که ماساژ درمانی در کاهش فشارهای روانی و فیزیولوژیکی موثر است و به وضوح با کاهش فشار خون، کاهش میزان کورتیزول ادراری و کاهش سطح کاتکولامین در ارتباط است که همه آنها به سلامت هرچه بیشتر فرد کمک می کنند.

ماساژ درمانی در محل کار می تواند مزایای دیگری همچون افزایش کارایی مثبت کارکنان از نظر جسمی و روحی و همچنین افزایش بهره وری آنها و میزان رضایت شغلی داشته باشد. ماساژ درمانی می تواند در کاهش علائم فشارهای روانی، فیزیولوژیکی و رفتاری موثر باشد؛ بنابراین می تواند به عنوان یک استراتژی برای کاهش فشارها در داخل سازمان ها استفاده شود.

با این حال مطالعات اندکی به طور سیستماتیک اثربخشی ماساژ درمانی در کار را مورد بررسی قرار داده اند. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر ماساژ درمانی در سلامت روانی و فیزیولوژیکی کارکنان بود.

استرس، استرس زا و فشار

stress- ماساژ درمانی در محل کار

استرس شغلی و حرفه ای به عنوان فشارهای تجمعی در محل کار که می تواند علائم روانشناختی و آسیب پذیری را برای آسیب زدن و ناتوانی در کار ایجاد کند شناخته می شود. موسسه ملی امنیت و سلامت شغلی ایالات متحده (Niosh) استرس شغلی را به صورت  «استرس شغلی، پاسخ‌های فیزیکی و احساسی مضری هستند که وقتی الزامات کار مطابق توانایی‌ها، منابع یا نیازهای کارگر و کارمند نیست، به وقوع می‌پیوندند. این امر ممکن است به بیماری و جراحت هم منجر شود.» تعریف می کند.

استرس زاها موقعیت های شغلی یا عواملی هستند که ممکن است که زمانی که فرد در معرض آنها قرار بگیرد دچار فشار و استرس شود. در واقع میزان استرسی که یک فرد تجربه می کند بستگی به میزان استرس زا بودن موقعیت می باشد. بنابراین استرس یک حالت ذهنی است که از ارزیابی محیط و عوامل استرس زا به وجود می آید که ممکن است منجر به فشارهای فیزیکی، روانی و یا رفتاری شود.

این رویکرد تعاملی به فشار و تنش نشان می دهد که متغیرهای موقعیتی (ریسک) با متغیرهای شخصی (ارزیابی ذهنی و مقابله) به ایجاد فشار می پردازند. بنابراین فشارها همیشه نتیجه استرس نیستند. از آنجا که عوامل استرس زا در میان افراد می تواند متفاوت عمل کند و برای فردی ممکن است بیشتر و یا کمتر از بقیه تاثیر گذار باشد، عواقب این استرس و فشارها نیز می تواند متغیر باشد و تفاوت‌های فردی، مانند شخصیت و مهارت تحمل، مهم‌ترین عوامل در پیش‌بینی این مسئله هستند.

تحقیقات نشان می دهند که میزان ادراک ذهنی فرد از محیط استرس زا و منابع موجود در مقابله با آن در تعیین پیامدهای سلامت و علائم ناشی از فشارها می تواند موثر باشد. علاوه بر این این علائم فشار، ممکن است که یک الگوی چرخه ای از استرس را ایجاد کنند. عوامل استرس زا در محیط کاری فاکتورهای مهمی برای بروز بسیاری از مشکلات سلامتی در کارکنان می باشند و می توانند خود را در انواع مختلفی آشکار سازند.

اگرچه بعضی از افراد ممکن است که علائم فشار روانی و فیزیولوژیکی را نشان بدهند ممکن است افراد دیگر دچار افسردگی روانی، کاهش بهره وری، افزایش آسیب پذیری و یا طیف وسیع دیگری از آسیب ها  و شرایط سلامت حاد یا مزمن و یا افزایش مستعد بودن در برابر بیماری ها را از خود نشان دهند. برخی از نتایج فیزیولوژیکی فشار و استرس شغلی شامل سردرد، فشار خون، ناراحتی های قلبی، خستگی، بدخلقی، آشفتگی های خلق و خو و خواب، افزایش علائم اختلالات اسکلتی عضلانی و در نهایت به عدم رضایت شغلی می باشد.

طبق تحقیقات میدانی کمر درد یکی از شایع ترین اثرات استرس شغلی است که منتهی به غیبت کارکنان و عدم رضایت شغلی آنها می شود. همچنین استرس یکی از عوامل اصلی در بیماری های قلبی، سکته های مغزی، آرتروزها، زخم های اثنی عشری، و افزایش استعداد افراد برای بیماری های مختلف است. استرس کارکنان همچنین با بسیاری از اثرات منفی فشارهای روانی مانند فرسودگی شغلی، افزایش اضطراب و افسردگی و کاهش عملکرد همراه است.

تحقیقات همچنین نشان داده است که فشار در محیط کاری می تواند برای رفتار کارکنان مضر باشد که منجر به کاهش روحیه و انگیزه، عملکرد کاری، رضایت شغلی، بهره وری و همچنین باعث افزایش غیبت و حوادث در محل کار خواهد شد. استرس و فشار می تواند در اهداف شغلی و تنظیم اهداف دخالت کند. واضح است که تنش های محل کار و فشارها می توانند هزینه های قابل توجهی از نظر سلامت کارکنان و همچنین هزینه های مالی برای سازمان ها به ارمغان بیاورند.

شیوه ای که افراد به استرس زاها پاسخ می دهند و درک آنها از این استرس ها می تواند سطح فشاری که تحمل می کنند را تحت تاثیر قرار دهد. فولکمن (Folkman) و لازاروس (Lazarus) بین دو موضوع تمرکز بر مسائل (جایی که افراد مستقیم با مشکل روبه روی می شوند) و تمرکز مبتنی بر احساسات (جایی که افراد پاسخ های عاطفی خود را در موقعیت های مختلفی تنظیم می کنند) تمایز زیادی قائل شدند.

متغیرهای فردی جداگانه بخشی از مقابله با استرس هستند بنابراین ماساژ درمانی در محل کار ممکن است که رفتار مبتنی بر احساسات را تحت تاثیر قرار بدهد و متغیرهایی مانند سطح اضطراب و فشار خون و یا بهبود خواب و آرامش را تسهیل کند.

ماساژ درمانی

massage- ماساژ درمانی در محل کار

ماساژ درمانی به عنوان ((دست ورزی بافت های بدن توسط متخصصان آموزش دیده برای اهداف درمانی)) تعریف می شود و با اهدافی همچون پیشرفت های عمومی در سلامت مانند آرامش و بهبود خواب و یا مزایای فیزیکی خاص مانند تسکین دردهای عضلانی صورت می پذیرد.

ماساژ درمانی یکی از قدیمی ترین روش های درمان در سراسر جهان به حساب می آید و تقریبا در تمام فرهنگ های جهان از این روش درمانی استفاده می شود اما در کشور آمریکا این روش درمانی همزمان با انقلاب دارویی در سال ۱۹۴۰ شروع شد و مورد استفاده قرار گرفت. به طور کلی ماساژ درمانی بر روی یک میز مخصوص طراحی شده برای این منظور انجام می پذیرد. این فرایند را می توان در محیط های کاری به قسمت های دست، سر، شانه ها، گردن و شانه محدود کرد.

فواید فیزیولوژیکی ماساژ درمانی

massage trapy- ماساژ درمانی در محل کار

مطالعات متعددی نشان داده اند که ماساژ در کاهش علائم فشار خون، کاهش فشار خون، کاهش میزان کورتیزول ادراری، کاهش میزان کاتکولامین و کاهش استرس ها موثر می باشد. از آنجا که افراد مختلف در توانایی مقابله با استرس های خودشان و همچنین میزان آسیب پذیری و بیمار شدن متفاوت هستند و از آنجایی که ماساژ درمانی می تواند در کاهش علائم استرس موثر باشد پس می تواند برای واکنش های فردی مقابله با این آسیب ها مفید باشد و بتواند به سلامت کلی فرد کمک کند. علاوه بر این ها ممکن است که ماساژ درمانی در محل کار موجب کاهش فشارهای کاری گردد.

مطالعات متعددی صورت گرفته اند که نشان می دهند ماساژتراپی می تواند فواید فیزیولوژیکی زیادی مانند کاهش سردردها و کنترل آن و کاهش تنش های میگرنی که یکی از دلایل غیبت کارکنان در کار است داشته باشد. در یک مطالعه شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو دسته که یکی از خدمات ماساژ درمانی و عده ای از داروهای میگرنی بهره می بردند تقسیم شدند و نتیجه کار به گونه ای شد که گروهی که خدمات ماساژ درمانی را دریافت کرده بودند، کاهش درد ناشی از سردردها را گزارش دادند.

سردرد کمتری در طول هفته داشتند، بهبودی در خواب و بدون وقفه بودن آن و همچنین افزایش سطح سروتونین آنها نتیجه آزمایش بود. در یک مطالعه مرتبط با ماساژ درمانی برای بیماران مبتلا به سردرد و تنش های مزمن به مدت ۴ هفته انجام شد و ماساژ درمانی در ناحیه گردن و شانه ها انجام شد و در کاهش تعداد سردردها و تنش های مزمن در هر هفته موثر بود.

در مقایسه با حالت اول سردردها در عرض یک هفته و به کمک ماساژ درمانی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد و تا هفته چهارم این مقدار حفظ شد. با این حال نمونه مورد آزمایش بسیار کوچک بود (فقط ۱۴ نفر) و نتایج بر اساس داده های روزانه دفتر و مقیاس های بصری ثبت شدند. مطالعات متعدد نشان می دهند که ماساژ درمانی در محل کار تاثیر بسیار زیادی در کاهش فشار خون وعلائم مرتبط با آن دارند.

به عنوان مثال اگر ماساژ درمانی به مدت نیم ساعت در هفته انجام شود به صورت قابل توجهی فشار دیاستولیک خون کاهش پیدا می کند. همچنین به صورت مشابه ماساژ درمانی های ۱۵ دقیقه ای در محل کار می تواند فشار خون سیستول و دیاستول افراد را کاهش دهد. ماساژ درمانی همچنین می تواند عمکلرد سیستم ایمنی بدن را بهبود ببخشد.

در یک مطالعه تجربی، دو گروه تحت ماساژ درمانی و بدون ماساژ مورد بررسی قرار گرفتند در حالی که بر روی تکثیر لنفوسیت ها (T و Blymphocytes)، ایمونوگلوبین ها و سطح کورتیزول مطالعات انجام شد. روند ثابت و قابل توجهی از سطوح لنفوسیت (گلوبول سفید) برای گروه تحت ماساژ درمانی مشاهده شد. اگرچه که یک طرح تحقیقاتی قوی تر و اندازه نمونه های بزرگ تری مورد نیاز است اما یافته های اولیه نیز می تواند ملاکی برای مطالعات باشد.

از ماساژ درمانی برای افزایش سطح کورتیزول و کاتکولامین برای کاهش استرس ها در مطالعات مختلف استفاده شد. آرونسون (Ironson)، فیلد (Fild)، اسکافیدی (Scafidi) و هاشیموتو (Hashimoto) دریافتند که در بزرگسالانی که به بیماری HIV مثبت گرفتار هستندانجام روزانه ۴۵ دقیق ماساژ درمانی  می تواند ظرفیت سیتوتوکسیک را افزایش دهد (سلول هایی که توانایی شناسایی و حمله مستقیم به سلول های سرطانی را دارند سلول های سیتوتوکسیک هستند).

همچنین به صورت مشابه در بیماران مبتلا به سرطان پستان هم شناسایی شده است که انجام ماساژ درمانی به مدت ۵ هفته و هر هفته ۳ جلسه می تواند عملکرد ایمنی بدن آنها را بهبود ببخشد و سلول های طبیعی قاتل سلول های سرطانی را افزایش دهد. این مطالعات حاکی از افزایش عملکرد ایمنی بدن پس از ماساژ درمانی ثابت است که نقش ویژه ای به عنوان درمان های جایگزین دارد و برای کارکنانی که در معرض استرس شغلی هستند بسیار موثر است.

بررسی متا آنالیز اثرات درمانی ماساژ درمانی نشان داد که این روش درمان می‌تواند به صورت مداوم با کاهش درد در شرایط مختلفی همانند تولد فرزند، بازیابی و ریکاوری در هنگام سوختگی ها (زمانی که ماساژ درمانی قبل از دبریدمان استفاده شود (برش، برداشتن و یا حذف بافتهای مرده، عفونی شده و یا صدمه دیده بیمار)) و بعد از عمل های جراحی و همچنین در میان کسانی که با درد مزمن مانند آرتروزها و فیبرومیالژی (دردهای اسکلت عضلانی) می تواند تاثیر به سزایی داشته باشد.

علاوه بر این ماساژ درمانی در نوزادان نارس (نوزادان مبتلا به HIV و در معرض اعتیاد به مواد مخدر) در بخش مراقبت های ویژه نوازدان مورد استفاده قرار می گیرد. نوزادانی ۱۰ روز و روزانه ۳ مرتبه هر بار به مدت ۱۵ دقیقه ماساژ درمانی را تجربه می کنند (نوزادان نارسی که در انکوباتور (دستگاه محل پرورش نوزاد نارس) قرار دارند) وزن بیشتری گرفته و زودتر درمان شده اند.

مزایا و فواید روانشناسی ماساژ درمانی

massage on mind- ماساژ درمانی در محل کار

علاوه بر مزایای فیزیولوژیکی عنوان شده برای ماساژ درمانی، مطالعات اخیر اثرات این روش درمانی را در کاهش  علائم فشارهای روانی مانند افسردگی، اضطراب و استرس نشان داده است. همچنین ماساژ درمانی باعث بهبود خلق و خوی افراد می شود و عملکرد شناختی آنها را بالا می برد. به عنوان مثال در افراد سالمند ماساژ درمانی به مدت ۱۰ دقیقه می تواند درجه اضطراب آنها را به صورت قابل توجهی در ۳ دوره کاهش دهد (ماساژ درمانی با فشار متوسط، ماساژ درمانی با فشار خفیف و ماساژ درمانی با ویبراتور).

علاوه بر این ماساژ درمانی در محل کار با فشار متوسط می تواند میزان ضربات قلب و تغییرات الکتروانسفالوگرافی  EEG (نوار مغزی یا ثبت فعالیت مغز از طریق الکترودها) را کاهش دهد که شامل افزایش فعالیت دلتا و کاهش فعالیت آلفا که بیانگر پاسخ آرام بخش است می باشد. این گروه تاثیر مثبت بالایی را نشان داد.

سایر مطالعات انجام شده با استفاده از فعالیت الکتروانسفالوگرافی  به عنوان معیار نتیجه به دست آمده است. پس از ۱۵ دقیقه ماساژ درمانی، الگوهای EEG نشان دهنده افزایش آرامش و هوشیاری و کاهش فعالیت سمت راست بود. یک نتیجه مثبت با توجه به این که فعالیت بزرگترین قسمت مغز مربوط به حالات منفی بود که ممکن است نشانگر افسردگی باشد. مطالعات دیگر نشان دهنده مزایای روانشناختی ماساژ درمانی در جمعیت بالینی است.

برای مثال بزرگسالان مبتلا به بیماری ام اس که به صورت تصادفی به مدت ۵ هفته و هر هفته دو نوبت ماساژ ۴۵ دقیقه ای را دریافت می کنند (گروه درمان) نسبت به بیماران مشابهی که فقط تحت درمان منظم پزشک (گروه کنترل) هستند دارای امتیازات بهتری هستند. گروهی که تحت ماساژ درمانی بودند علائمی همچون بهبود حالت و خلق و خو، کاهش اضطراب، کاهش سطح خصومت، کاهش سطح کوتیزول و ادرار و بزاق، بهبود وضعیت پیشرفت بیماری و وضعیت عملکرد اجتماعی را نشان دادند.

اثر بخشی ماساژ درمانی به عنوان روش کنترل علائم روانی و فیزیولوژیکی در بیماران مبتلا به سرطان در یک مرکز سرطانی ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. طی یک دوره ۳ ساله بیش از ۱۲۰۰ بیمار تحت درمان قرار گرفتند. برای بیماران قبل و بعد از ماساژ درمانی از مقیاس صفر تا ۱۰برای خستگی، درد، استرس، اضطراب و افسردگی استفاده شد که نمره اکثر این علایم پس از ماساژ درمانی نسبت به قبل از ماساژ درمانی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده بود.

نوجوانان پرخاشگر و مهاجمی که تحت درمان ماساژ درمانی قرار گرفته بودند، بعد از استفاده این روش میزان پرخاشگری و خصومت آنها کاهش پیدا کرد بود و اضطراب کمتری داشتند. چنین تفاوت هایی در گروه کنترل (گروهی که ماساژ درمانی را دریافت نکرده بودند) وجود نداشت. نواجوانانی که به بیماری های روانی دچار بودند نیز از ماساژهای ۳۰ دقیقه ای به مدت ۵ روز متوالی بهره مند شدند که نتیجه کار کاهش میزان اضطراب و افسردگی و همچنین بهبود وضعیت خواب آنها بود. پرستاران این بیمارن را برای همکاری بیشتر در روز آخر مطالعات مورد ارزیابی قرار دادند.

ماساژ درمانی و کار

استرس در محل کار، اغلب منجر به فشار بر کارکنان می شود که می تواند به سلامت آنها نیز آسیب وارد کند و این اثرات نامطلوب بر سلامت، می تواند باعث غیبت کارکنان و کاهش بهره وری آنها شود. تحقیقات موجود نشان می دهد که ماساژ درمانی در محل کار می تواند یک تکنولوژی نوید بخش در کاهش استرس و فشار روانی باشد. به عنوان مثال کارکنانی که به مدت ۸ هفته و هر هفته دو جلسه ماساژ ۲۰ دقیقه ای استفاده کنند سطح اضطراب و استرس آنها کاهش پیدا می کند، اختلال خواب آنها برطرف شده و همچنین فشار خون و فعالیت قلبی منظم تری خواهند داشت.

علاوه بر این ها نمرات عملکردی و کلی سلامتی آنها نیز بهبود پیدا می کند. در مطالعه ای مشابه فشار خون سیستول و دیاستول کارکنان پس از آنکه ۶ هفته و هر هفته یک ماساژ ۱۵ دقیقه ای را استفاده کرده اند به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده و منظم تر شده است. ماساژ درمانی ممکن است که علائم فشار را کاهش دهد که می تواند بر سلامت و رفاه کارکنان تاثیر بگذارد.

با این حال مطالعات اندکی به طور سیستماتیک اثر ماساژ درمانی را در بهبود عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار داده اند. به عنوان مثال مطالعاتی که در بالا توضیح داده شد محدود به نبود یک گروه کنترل می باشد. با این حال ما با استفاده از هر دو گروه درمان و کنترل بررسی کردیم که آیا ماساژ درمانی می تواند باعث کاهش فشار کارکنان و بهبود سلامت آنها شود یا نه. شرکت کنندگانی که در گروه درمان ما بودند به مدت ۴ هفته از خدمات ماساژ درمانی بهره بردند و فرضیه های زیر مورد بررسی قرار گرفت:

فرضیه اول : ماساژ درمانی در محل کار موجب کاهش فشار اداری کارکنان در طی دوره درمان ۴ هفته ای خواهد شد.
فرضیه دوم : ماساژ درمانی در محل کار به صورت قابل توجهی فشار خون سیستول و دیاستول را در گروه درمان (گروهی که تحت ماساژتراپی قرار گرفته اند) در طی ۴ جلسه درمان کاهش می دهد.
فرضیه سوم : ماساژ درمانی در محل کار فشار خون سیستول و دیاستول فرد را در همان جلسه کاهش می دهد (قبل و بعد از درمان)

روش عملکردی

شرکت کنندگان

بیست و هشت کارمند (بیست و شش کارمند مرد و دو کارمند زن با میانگین سنی ۳۹ سال و انحراف معیار ۹٫۵ (SD=9.5)) از یک اداره دولتی مستقر در شرق کانادا داوطلبانه در این  مطالعه شرکت کردند. تمام شرکت کننده ها قبل از ورود به تحقیق رضایت نامه آگاهانه نوشته و امضا کردند. همه آنها به زبان انگلیسی صحبت می کردند و قفقازی بودند و همگی آنها به جز دو نفر که دانشجو بودند فرم های تحصیلات تکمیلی را پر کردند.

روش و رویه

massages- ماساژ درمانی در محل کار

۲۸ نفر شرکت کننده به صورت راندوم و تصادفی به دو گروه ۱۴ نفره تقسیم شدند. گروه اول با نام گروه درمان و گروه دوم با نام گروه کنترل بودند. گروه درمان تحت ماساژ درمانی قرار گرفتند ولی گروه کنترل از این امکان برخوردار نبودند. طی ۴ جلسه اول شرکت کنندگان فشار خون خود را اندازه گیری کردند و پرسشنامه را تکمیل کردند. در طی این ۴ جلسه شرکت کنندگان ابتدا فشار خون خود را یادداشت کردن و سپس ۲۰ دقیق ماساژ درمانی را دریافت کردند.

در مدت زمان ماساژ درمانی، شرکت کنندگان بر روی یک صندلی نشسته بودند و سر، گردن، بازوها، مچ دست و دست های آنها ماساژ داده شد. برای آرامش بیشتر از چراغ های کم نور و تاریک استفاده شد. ۷ ماسور محلی و حرفه ای هر هفته زیر نظر اساتید ماساژ به افراد ماساژ درمانی ارائه دادند و ماساژ با پروتکل زیر انجام شد. وارد کردن نیروی متوسط و طولانی برای ماهیچه های پشت و ستون فقرات اعمال شد. تکان دادن و فشار دادن آرام به شانه ها و آرامش اعمال می شود.

فشار انگشت و شست به پایین ستون فقرات اعمال شد. همچنین مفصل ران نیز مورد ماساژ قرار گرفت. ماساژ بازوها شامل مالش و فشار دادن بود که از شانه ها شروع و به سمت مچ دست حرکت می کرد. ماساژ دست ها شامل مالش و فشار،شل کردن انگشتان و کشیدن آنها بود. درآرنج ها و شانه کشش صاف و مداوم اعمال شد. ماساژ گردن شامل مالش دادن، فشردن، حرکت دادن به سمت چپ و راست و در امتداد ستون فقرات بود.

همچنین فشار انگشتان به جمجمه و گردن و ماساژ پوست سر اعمال شد. درمان با استفاده از فشرده سازی ملایم مالش و فشار عضله ها تا انتهای نوک انگشتان به پایان رسید. بعد از اتمام ماساژها فشار خون دوباره اندازه گیری شده و شرکت کنندگان پرسشنامه ها را پر کردند.

اندازه و معیارها

اطلاعات دموگرافیک. پاسخ دهندگان میزان سابقه کار، سن، جنسیت و تحصیلات خودشان را نشان دادند. فشار. ۲۰ مقیاس فشار بارتون (Bartone) برای ارزیابی علائم فشار روانی و جسمی مورد استفاده قرار گرفت. این مقیاس میزان فرکانسی که شرکت کننده ها در طول هفته تجربه کردند را بررسی می کند (مانند  خواب کم، درد های عمومی از دست دادن علاقه به چیزی و یا نگرانی و تنش ها).

مقیاس فشار بارتون از ۵ نمره استفاده می کند که از هرگز (۰) تا همیشه (۵) می باشد. بارتون و همکارانش گزارش داد که مقیاس، قابلیت اطمینان داخلی بالایی نشان می دهد. عدد آلفا در مطالعه اصلی آنها در بار اول a=0.90 و بار دوم a=0.93 بود و در مطالعه اخیر ضریب آلفا برای هر ۴ هفته از محدوده a=0.73 تا a=0.83 محاسبه شد.

فشار خون. فشار خون با استفاده از فشارسنج دیجیتال اندازه گیری شد. در ابتدای هر جلسه برای گروه درمان فشار سیستول و دیاستول خون افراد اندازه گیری شد و پس از اتمام ماساژ نیز دوباره اندازه گیری شد.

نتایج:

جدول ۱ ابعاد و انحراف معیار را برای متغیرها در هفته های اول و چهارم نشان می دهد. با توجه به اندازه کوچک سلول های جدول تمام تحلیل های  آماری با استفاده از تکنیک ها غیر پارامتری انجام شده است. ما تغییرات فشار در این ۴ هفته بررسی کردیم. در گروه درمان (تحت ماساژ درمانی) بین هفته های اول (M=1.09) و چهارم (M= 0.73، آزمون ویلکاکسون (Wilcoxon)  Z=-2.11، P<0.5) بود در حالی که برای گروه کنترل به صورت قابل توجهی تغییر نکرده است.

برای فرضیه دوم و در رابطه با تغییرات فشار خون در طی ۴ جلسه ماساژ درمانی، آزمایش های جداگانه ای برای اندازه گیری فشار سیستول و دیاستول انجام دادیم. برای گروه درمان هر دو فشار سیستول و دیاستول خون کاهش پیدا کرد (برای فشار سیستول Z=-2.547 و P<0.5 و برای فشار دیاستول Z=-2.103 و P<0.5) در حالی که در گروه کنترل تغییرات زیادی در فشار خون مشاهده نشد.

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه برای گروه درمان و کنترل

نکته: بر اساس تجزیه و تحلیل غیر پارامتری، تمام مقایسه ها برای گروه درمان معنی دار هستند (P<0.05) و همه مقایسه های برای گروه کنترل بی معنی می باشند.

در نهایت برای ارزیابی فرضیه سوم در مورد اثر بخشی ماساژ درمانی در کاهش فشار خون درجلسات ماساژ درمانی. ما مقادیر قبل و بعد از ماساژ درمانی را برای شرکت کنندگان گروه درمان مقایسه کردیم و متوجه شدیم که هر دو فشار خون سیستولیک و دیاستولیک خون به طور چشمگیری کاهش پیدا کردند. (برای فشار سیتول Z=-2.48 و P<0.05 و برای فشار دیاستول Z=-2.06 و p<0.05).

بحث

وجود عوامل استرس زا در محیط های کاری اجتناب ناپذیر است و بعضی از موارد حتی ممکن است که به عنوان یک نیوری انگیزشی برای کارکنان عمل کند، با این حال سطح بالایی از عوامل استرس زا می تواند ایجاد محدودیت کند و باعث کاهش عملکرد و افزایش فشارهایی بشود و در نهایت باعث غیبت آنها شود. ماساژ درمانی در کاهش علائم فشار در بسیاری از جمعیت های نمونه موثر بوده و در موارد مختلف منجر به مزایای سلامت روانی و فیزیولوژیکی شده است.

بنابراین ارائه ماساژ درمانی به صورت مستقیم در محدوده سازمانی ممکن است که با توجه به استفاده از روش های مدیریت استرس در زندگی کارکنان و مطابق با درمان موثر باشد. علاوه بر این، مطالعات از اهمیت پاداش های بیرونی، مانند ماساژ درمانی در افزایش تعهد سازمانی حمایت کرده اند. نتایج ما حاکی از آن است که فشار روانی و فشار خون کارکنان در طی یک دوره درمان ۴ هفته ای کاهش می یابد.

علاوه براین، یافته ها نشان می دهند که حتی یک جلسه ماساژ درمانی نیز بر روی روی فشار خون تاثیر گذار می باشد. ما بر این باور هستیم که اهمیت بالینی این یافته های با استفاده از حداقل استفاده ها (یعنی ماساژ یک بار در هفته و به مدت ۲۰ دقیقه) افزایش می یاید که به راحتی می تواند یک روز کاری را جابه جا کند. ماساژ درمانی در محل کار یک ابزار امیدوار کننده برای کاهش استرس و ارتقا سلامت در سازمان ها می باشد.

محدودیت ها، تحقیقات آینده و پیامدهای آن

اگرچه مطالعه حاضر نتایج قابل توجهی را در کاهش فشارهای روانی و فشار خون کارمندان نشان داد اما محدودیت مهم در مورد میزان اعتبار و استحکام تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به میزان جمعیت نمونه کوچک است. از آنجا که شرکت کننده ها به صورت تصادفی به دو گروه ۱۴ نفره درمان و کنترل تقسیم شدند و بعضی از آنها تعداد از جلسات درمان را از دست دادند که منجر به از بین رفتن داده ها در طول ۴ هفته و حدود شدن آنها شد.

چندین فاکتور (مانند تعداد جلسات، روزهای تعطیل و سایر تعهدات) موجب شد که داده ها در طول ۴ هفته محدود شوند. ما توانستیم تاثیر ماساژ درمانی را با وجود اندازه کوچک جمعیت نمونه نشان دهیم و انتظار داریم که تحقیقات آینده با نمونه های بزرگ تر تفاوت های اساسی بیشتری در علائم فشارهای روانی و سلامت داشته باشد. ما همچنین به ویژگی های محدودی از اجرای آزمایش در این زمینه اشاره کردیم.

اولا چندین نفر اعلام کردند که این اولین تجربه آنها در دریافت ماساژ درمانی است بنابراین ممکن است که این افراد دارای استرس، تنش و نگرانی هایی برای اولین جلسه داشته باشند که در نهایت می تواند بر روی فشار خون آنها و فاکتور های دیگر تاثیر بگذارد. برعکس تلاش هایی که برای ایجاد یک محیط آراماش بخش صورت گرفت، به نظر می رسید که برخی از شرکت کنندگان برای دریافت اولین جلسه ماساژ درمانی هیجان بالایی داشتند که باعث بالا رفتن فشار خون آنها شد.

علاوه بر این تنظیمات و اقداماتی که در آن زمان صورت گرفته است ممکن است که بعضی از افراد را با آرامش همراه نکند. همه شرکت کننده ها در یک اتاق و دور یک میز نشسته و به بالش ها تکیه دادند و این نزدیکی به افراد دیگر ممکن است که بر میزان آرامش برخی از شرکت کننده ها تاصیر گذاشته باشد که این خود می تواند بر روی نتایج تاصیر گذار باشد. در نهایت جلسات در روزهای دوشنبه انجام شد تا با برنامه های دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه همخوانی داشته باشد.

شرکت کنندگان در این مطالعه اعلام کردن که روز های دوشنبه در این سازمان معمولا روزهای شلوغی بوده و آنها مجبور بودند که برنامه های خود را این مطالعه هماهنگ کنند که می تواند اسرس آور باشد. بنابراین تنظیم، زمان و شرایط این مطالعه باید از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در این مورد ما پیشنهاد می کنیم که ملاحظه کردن این شرایط می تواند به برگزرای قوی تری فرضیه ها کمک کند تا در شرایط درست آزمایشگاهی صورت بگیرد.

یکی دیگر از محدودیت های این مطالعه این بود که ماساژ درمانی توسط دانشجویان ماساژ درمانی صورت گرفت و ماسورهای حرفه ای این کار را انجام نداند. ماساژ توسط ماسورهای حرفه ای یک برنامه درمان انفرادی می باشد که توسط یک ارزیابی فیزیکی صورت می گیرد نه اینکه با تجویز مطالعه ما انجام شده باشد. با این وجود با توجه به اینکه دانشجوهای ماسور زیر نظر اساتید ماساژ را برای هر شرکت کننده دنبال کردند و انجام دادند، درمان ها استاندارد بوده و قابل اطمینان بودند.

به همین دلیل استفاده از دانسجویان به جای متخصصان ممکن است که در رابطه با استاندارد سازی روش درمان مورد استفاده مفید باشد. با این وجود ما می توانیم با استفاده از یک پروتکل درمان استاندارد شده توسط ماسورهای حرفه ای نتایج قوی تری در تحقیقات آینده کسب کنیم. مطالعات ما نشان داد که ماساژ کوتاه مدت بر روی مناطق سر و گردن تمرکز دارد و ماساژ های سنگین تر و عمیق تر (که در آن سر، گردن، پشت، دست ها و پاها درمان می شوند) می توانند باعث کاهش فشارهای روانی و فشار خون و بهبود سلامت کارکنان شوند.

به همین ترتیب می توان در آینده تحقیقاتی در زمینه مشکلات دیگر (مانند سندروم تونل کارپ که شایع ترین نوروپاتی به دام افتادن عصب می باشد) برای بهبود سلامت کارکنان صورت داد. در نهایت بررسی های آینده نیز باید با استفاده از فرایند یادداشت روزانه برای بررسی درمان طولانی مدت و نتایج فشار و استرس زاهای کاری و غیر کاری صورت بگیرد.

نتایج اظهار شده

مطالعه ما بر روی تحقیقات قبلی در زمینه ماساژ درمانی با تمرکز بر اثرات آن در محیط کار گسترش یافته است. این نتایج پیامدهای مهمی را برای سازمان هایی که مایل به بهبود سلامت کارکنان خود هستند دارد و باعث کاهش فشارهای روانی و فشار خون کارکنان می شود. ماساژ درمانی به عنوان یک مزیت بهداشتی در محل کار ممکن است که به طور مستقیم یک ابزار برای لذت بخش بودن، کاهش فشارهای روانی و فیزیولوژیکی و افزایش سلامت عموم کارکنان شود.

Call Now Buttonتماس برای ثبت سفارش سریع
error: این محتوا محافظت شده است :)