ورزمان یعنی ماساژ، کلمه ای پر محتوا با معنی غنی که فرهنگستان ادب پارسی برای معادل سازی کلمه ماساژ انتخاب کرده است. ورز دادن و ورزش کردن میتواند معانی تا حدودی نزدیک و هم خانواده برای ورزمان باشند. ورزمان بر وزن پهلوان یا ساختمان خوانده می‌شود. ورز دادن از قدیم برای مفاهیم چون نان پختن و مخلوط کردن ترکیب غذاها نیز به کار می‌رفته است. در اینجا مقصود از ورز دادن، فشردن، سراندن، کشیدن و چلاندن عضلات برای انجام ماساژ است. بنابراین میتوان درک کرد که معنای کلامی ورزمان می‌تواند انتخاب مناسبی برای کلمه‌ی ماساژ باشد. با نگاهی کوتاه در لغت نامه‌ی مبریج نیز همین مفهوم از ماساژ برداشت می‌شود. فشردن و هرگونه حرکتی روی عضلات تا نزدیکی مفاصل که باعث آرامش و رفع درد در فرد ماساژ گیرنده باشد. ماساژ یعنی ورزدادن اما نه به مفهوم درمان.

ورزمان یعنی ماساژورزمان یعنی ماساژ

در طی دهه‌های اخیر از جنبه‌ی لوکس آن خارج شده و در حال تبدیل شدن به بخشی ضروری در زندگی است. ماساز تا آنجا که به حس آرامش خواهی و آسایش طلبی برمیگردد ممکن است اندکی دارای مفاهیم رفاه بخش باشد اما با نگاهی عمیق‌تر میتوان دریافت که زتدگی روزمره با تمام تنش‌ها و نیازهای عاطفی و اجتماعی آن فرصتی برای آرامش را بیشتر طلب میکند. آرامش خود باعث احساس خوشایند لذت از زندگی است و به صورت منطقی فردی که از زیر بار فشارهای عصبی رها باشد و سنگینی استرس‌های روزمره‌ی شهری را بدوش نکشد احتمالا میتواند برخوردهای بهتری با اطرافیان داشته باشد. تصمیم‌های خود را فرای از شتابزدگی بگیرد و تعادل رفتاری و کرداری مناسبی را برای حضور در جامعه داشته باشد. ماساژ مانند بسیاری از نیازهای ابتدایی باید در همه جا یافت شود لذا به این دلیل ما ورزمان یعنی ماساژ در دسترس می‌نامیم.

ورزمان یعنی ماساژ در دسترس، برای این مجموعه که فعالیت خود را از بهار سال ۹۶ آغاز نموده است، ماساژ فصل مهمی از زندگی باید باشد تا انسان ایرانی بتواند با آسودگی بیشتر مراحل رشد و ترقی خود را طی کند. ما بر آنیم تا دسترسی مشتریان ماساژ را به این خدمات بیشتر کنیم و این هدف با ایجاد سامانه‌ای برای ارجاع خدمات ماساژ به نام ورزمان امروز خود نمایی میکند. درباره ی ورزمان  و خدمات آن بیشتر خواهیم نوشت.

پاسخی بگذارید

Call Now Buttonتماس برای ثبت سفارش سریع
error: این محتوا محافظت شده است :)